Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša

Nastavi dalje

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008). Portal je objavljen u prosincu 2012. godine te je u veljači 2013. godine, od strane Sekretarijata Aarhuške konvencije, uvršten na PRTR.net globalni portal o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari diljem svijeta.

Izvor podataka za Portal je baza Registar onečišćavanja okoliša (ROO) u koju se podaci prikupljaju temeljem Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08). Svrha i cilj Portala jest osigurati pristup informacijama o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari i otpada kako bi se javnosti omogućilo sudjelovanje u donošenju odluka po pitanju okoliša te na taj način doprinijelo smanjenju onečišćenja zraka, vode, mora i tla.

Svoje prijedloge i iskustva možete poslati na info@azo.hr.

*Za korištenje pune funkcionalnosti sustava HNPROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Mozilla (sve verzije), Chrome (sve verzije), Safari 5, Internet Explorer 9