Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša
Odaberi jezik
Županija
Godina
Grupa onečišćujućih tvari
Onečišćujuća tvar
Ispuštanje u:
Trenutno nije uključeno Proširi pretragu
Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska
info@azo.hr, ©2012 AZO. Sva prava pridržana, Uvjeti korištenja